Būsimo pirmoko tėveliams

        Vaikas mokyklai turi būti ruošiamas ne tik paskutinę vasarą prieš mokyklą. Kiekvieni vaiko augimo metai yra svarbūs, ruošiant vaiką mokyklai. Paskutiniai metai - ypač svarbūs įgūdžiams, reikalingiems tolimesnėje pasikeitusioje aplinkoje, formuoti. Pagal dabartinį Lietuvos Respublikos Švietimo įstaymą, vaikas privalo pradėti lankyti mokyklą tada, kai jam tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai.
       Kai iškrenta pirmieji dantukai ir, kai nusibosta miegoti pietų miego ar eiti į darželį, metas - į mokyklą. Jau dabar reikia vaikus nuteikti, kad rudenį ne tik eis į mokyklą, bet ir mokysis. Mokymasis - tai labai rimta ir atsakinga veikla, už kurios sėkmę bus atsakingas jis pats. Tai rimtas įsipareigojimas vaikui. Jį turi lydėti tėvų palaikymas ir pasitikėjimas. Reikia tik tikėti savo vaiku, nuteikti jį, kad jis pajėgs ir sugebės mokytis, mylėti jį tokį, koks jis yra, o ne tokį, koks jums patiktų.
        Sėkminga pirmoko adaptacija mokykloje didele dalimi priklauso nuo to, kaip vaikas paruošiamas ir nuteikiamas šeimoje. Būtina kalbėti su vaiku apie tai, kas jo laukia. 
        Dažniausiai pirmieji tėvų ima klausinėti patys vaikai. Kai kurie nerimauja, kaip jiems seksis, kiti tiesiog domisi, kaip ten mokykloje viskas vyksta ir pan. Atsakykite, paaiškinkite. 
         Pirmiausia, vaikas turėtų būti socialiai pasiruošęs, mokėti užsirišti batų raištelius, persirengti, apsivilkti sportinę aprangą, užsisegti sagas, mokėti laikytis higieninių reikalavimų ir pan. 
        Pasitaiko, kad kai kurie vaikai įsivaizduoja, jog mokykloje žais su lėlytėmis, mašinėlėmis. Tokie vaikai psichologiškai dar nesubrendę mokyklai. Būna pirmokų, kurie nesupranta, ko iš jų norima. Tėvai gali ir turi padėti vaikams susikaupti, papasakoti. 
        Atkreipkite dėmesį į vaiko kalbą. Jis jau turi mokėti dalytis įspūdžiais. Jei tai sunkiau sekasi, pravartu su vaiku pasimokyti, pavartyti knygutes, aptarti paveikslėlius, bandyti sukurti pasakojimą pagal iliustracijas ir pan. Lavinti kalbą būtų galima, aptariant vaiko dienos įvykius: kaip jam sekėsi darželyje, ką jis ten veikė ir pan.
         Klausinėkite vaikų "kodėl?". Prašykite, kad atsakytų ne vienu žodeliu, o pilnais sakinukais, - tai padės rašant rašto darbus. Skatinkite vaikus kurti pasakojimus, juos iliustruoti piešiniais. Piešiant, leiskite naudotis liniuote, jei jis to nori, pabandyti nupieštą figūrą iškirpti ir t.t. Jei deklamuoja eilėraštuką, tegu jį mokosi išraiškingai, aiškiai, neskubant.
         Pratinkite vaiką išklausyti kalbantį žmogų, tai padės vaikui įsiklausyti į mokytojo aiškinamą dalyką, išgirsti kalbantįjį.
          Namuose, kelionių ar išvykų metu nepraleiskite progos skaičiuoti, kiek yra daiktų, kiek vaikas mato medžių, namų, mašinų, palyginti ko daugiau, ko mažiau, atkreipti dėmesį į kairę, dešinę puses, nes pasitaiko, kad 7-mečiai dar maišo. Akcentuokite, kad dešiniarankiui - dešinė rankelė darbščiausia, ir atvirkščiai. Jei vaikas kairiarankis, netrukdykite jam dirbti kairia ranka. Dabar galima ir parkerius, ir žirkles įsigyti kairiarankiams.
          Labai svarbu teigiamai nuteikti vaikus mokymuisi, negąsdinti vaiko mokykla. Pats laikas ruošti pirmoko kraitelį. Kuo anksčiau - tuo geriau. Išsirinkite kuprinę, sąsiuvius, parkerį ir t.t. Gal kaip tik laikas pagalvoti apie pirmo tikro sportinio kostiumo įsigijimą, kurio reikės kūno kultūros pamokose. Leiskite vaikui pajusti, kad šis etapas žymi jo išaugimą iš darželinuko į "didžiuką". Tegu jis pasidžiaugia tuo. Leiskite vaikui pasidžiaugti naująja kuprine, rašymo priemonėmis bei kitais mokyklai skirtais dalykais. Tegu mokosi juos susidėti ir vėl išimti iš kuprinės. Taip pasiruošęs ir atėjęs į mokyklą, vaikas galės skirti didesnį dėmesį kitiems užsiėmimams. Kokių priemonių prireiks būsimam pirmokui, tikslų sąrašą išgirsite mokykloje, nes būsimų pirmokų mokytojos parengia jį pagal savo darbo metodiką.
          Kad sumažėtų mokyklos nežinomybė ir nerimas, kylantis iš jos, nueikite kartu su vaiku į mokyklą. Parodykite saugiausią kelią į mokyklą, tuo pačiu pratinkite vaiką saugiai elgtis gatvėje.
          Mokyklose yra rengiamos atvirų durų dienos, kurių metu vaikai kartu su tėveliais turi galimybę susipažinti su mokykla. Apžiūrėkite mokyklos kiemą, įeikite į vidų, pasivaikščiokite, pabūkite pirmokų klasėje, susiraskite, kur bus jų tualetai, kur sporto salė, valgykla, biblioteka. Būtų gerai, jei galėtumėte iš anksto susipažinti su būsima vaiko mokytoja, būsima klase, kur jis mokysis. Tai, ką pažįsti, jau negąsdina, kaip nežinomybė.
         Kiekvienoje mokykloje yra rengiamos taip vadinamos "Zuikių mokyklėlės". Būsimi pirmokėliai vasaros pradžioje kelias dienas eina į mokyklą. Čia susipažįsta su savo būsima mokytoja bei bendraklasiais. Tai daroma tam, kad vaikui būtų lengviau rudenį - jis geriau įsivaizduoja, kas jo laukia mokykloje.
          Dar vienas svarbus momentas - tai dienos režimas. Darželį lankantys vaikai yra įpratę prie gana tikslaus dienos režimo. Todėl rugpjūčio mėnesį patartume jį palaipsniui atstatyti, kad pradėjus lankyti mokyklą mokinukui būtų daug lengviau.
         Norėtųsi priminti tėveliams, kad be prašymo mokyklai būtina pateikti pažymą apie vaiko sveikatą.
Svarbiausia - vaiko noras eiti į mokyklą, o visa kita - išmokstama. 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Kringelienė