2011-03-25 Programos "Zipio draugai" dalyvių piešinių paroda "Duok draugui ranką"