Istorija ir tradicijos

Istorija. Savo duris lopšelis – darželis pirmą kartą atvėrė 1969 m. Anksčiau jis buvo žinomas, kaip Šiaulių miesto 22 lopšelis – darželis. 1987 – 1988 m. m. įstaigos bendruomenė jam išrinko naują pavadinimą ir jis tapo lopšeliu–darželiu „Pasaka“.
Šiuo metu lopšelyje–darželyje veikia aštuonios grupės: dvi – ankstyvojo ugdymo grupės, keturios – ikimokyklinio ugdymo grupės ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Keturios grupės turi atskirus miegamuosius kambarius. Yra 2 salės: aktų ir kineziterapijos.
Įstaigą gali  lankyti 150 vaikų. Lopšelyje-darželyje 2012 m. dirbo 45 darbuotojai. Vaikus ugdė 23 pedagogai. Grupėse dirbo 12 auklėtojų, iš jų 7 turi vyresniojo ugdymo auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 5  - auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.
Lopšelis–darželis „Pasaka“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.
Nuo 2009 m. lopšelis-darželis turi savo dainą, kurios muziką sukūrė neformaliojo ugdymo mokytoja Aušra Jankauskienė, žodžius parašė pedagogė Nijolė Gulbinienė.

Lopšelio-darželio "Pasaka" daina

1. Dunkso "Pasakos" darželis
Tarp kaštonų ir klevų.
Skrieja dienos, rieda metai, 
O jis pilnas vis vaikų.

Pried: Čia išmokstam piešti gėlę, 
Saulę, mamą, tėviškėlę. 
Pirmą raidę čia pažįstam
Na, gal kartais ir suklystam.

2. "Pasakoje" visad linksma,
Skamba juokas ir daina.
Tiki tėtis, žino mamos-
Jų vaikučiams gera čia.

Pried: Snaudžia "Pasakos" darželis
Labanakt, labanakt,
O rytoj nauja dienelė
Savo pasaką paseks.

3. Įdomu? Ateik pas mus, 
Pasaka be galo bus.

Misija
Teikti kokybišką ugdymą ir priežiūrą, taikant pažangiausius ugdymo metodus, siekant tenkinti prigimtinius vaiko poreikius.

Vizija
Lopšelis-darželis „Pasaka“– bendradarbiaujanti, tobulėjanti, jautri vidaus ir aplinkos pokyčiams ugdymo institucija, tolerantiška bendruomenė, teikianti kokybiškas, atitinkančias vaikų amžių, individualias jų ypatybes bei galimybes, švietimo paslaugas.       

Tradiciniai renginiai

Rudenėlio šventė. 

Tikslas.  Pasigerėti rudens dovanomis, pasidalinti patirtimi, pasidžiaugti vasaros darbų vaisiais. Ugdyti poreikį sveikai mitybai.

Auklėtojos vaidina pasaką vaikams.
Tikslas.  Supažindinti vaikus su pasakos žanru, suteikti teigiamų emocijų stebint auklėtojų vaidinimą, ugdyti kūrybiškumą ir fantaziją.

Adventinė gerumo savaitė
Tikslas. Didžiosios šventės belaukiant matyti šalia esančius, pajusti bendravimo, supratimo, sielos šilumos jausmą, sušildyti gerumu ir dėmesiu šalia esančius.

Kalėdinės šventės
Tikslas.

Užgavėnės
Tikslas. Suvokti tradicinių kaukių prasmę, įgyti jų veiksmo nuovoką, mėginti išreikšti ryškius jos bruožus, siekti noro veikti - judėjimu, garsu išvaryti žiemą, pažadinti žemę.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginys
Tikslas. Plėsti vaikų žinias apie Lietuvos praeitį, jos istoriją, liaudies papročius ir tradicijas. Puoselėti meilę ir pagarbą tėvynei.

Amatų savaitė. Kaziuko mugės šurmulys

Tikslas.

Žemės dienos renginys "Žemelė bunda"
Tikslas. Ugdyti meilę gamtai, atsakomybę už savo poelgius gamtoje, suprasti jos teikiamą naudą žmonėms.

Atvirų durų dienos renginiai.
Tikslas.

Saugaus eismo diena
Tikslas. Ugdyti sąmoningą eismo dalyvį, skatinti ugdytojus daugiau dėmesio skirti vaikų saugaus eismo įgūdžių ugdymui.

Velykų šventė
Tikslas. Padėti pažinti ir švęsti Šv. Velykų šventę, gerbti ir saugoti savo tautos papročius, kultūrą, suteikti vaikams džiaugsmo.

Šeimos šventė
Tikslas. Ugdyti meilę ir pagarbą šeimai, puoselėti šeimos dvasines vertybes, stiprinti šeimos ir darželio sąveiką.

Mokslo metų užbaigimo šventė "Lik sveikas, darželi"
Tikslas.


            ISTORINIS FOTOALBUMAS