Bendradarbiavimas 2010 metais

2010-05-10 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių universiteto edukologijos fakultetu (ŠUEF).

Direktorė Neringa Baršauskienė dalyvavo ŠUEF bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo komisijose.

ŠUEF Doc. dr. Nijolė Bražienė vedė 2 praktinius seminarus "Spalvotos pasakos", "Dinaminės pasakos" bei paskaitą "Vaiko asmenybės ugdymas pasakomis", konsultavo ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupės narius.

ŠUEF III kurso studentės atliko praktiką lopšelyje - darželyje "Pasaka".

2010-09-24 Priešmokyklinės ugdymo grupės "Zuikučiai" vaikučiai dalyvavo Aukštabalio pradinės mokyklos sporto šventėje "Sportas - sveikata".