Darbuotojai

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Telefonas
        El. paštas   
    
Neringa Baršauskienė Direktorė II vadybinė kategorija
Ineta Labanauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija     8 650 95326
ineta.labanauskiene@pasaka.mir.lt
Ieva
Kuizinienė
Sekretorė       8 650 95325
pasaka@splius.lt
Vaida
Poškienė
Vyr. buhalterė

 

  8 650 95362
vaida.poskiene@pasaka.mir.lt

Jurgita Simanauskaitė
Vyr. buhalterė    8 650 95362
jurgita.simanauskaite@pasaka.mir.lt
Šarūnas Vėlius Ūkio dalies vedėjas     8 650 95325
sarunas.velius@pasaka.mir.lt
Kristina
Simanauskienė
 Auklėtoja  Auklėtoja 8 650 95325
kristina.janciute@pasaka.mir.lt
Lina Lesniauskienė Auklėtoja  Auklėtoja 8 650 95325
lina.lesniauskiene@pasaka.mir.lt
 
Nijolė
Gulbinienė
Auklėtoja  Vyresnioji auklėtoja 8 650 95325
nijole.gulbiniene@pasaka.mir.lt
Justina Jankauskienė Auklėtoja Auklėtoja 8 650 95325
justina.bekintyte@pasaka.mir.lt
Irena
Kringelienė
Priešmokyklinio  ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja 8 650 95325
irena.kringeliene@pasaka.mir.lt
         
Žana Narmontienė Auklėtoja  Auklėtoja 8 650 95325
zana.narmontiene@pasaka.mir.lt
Kristina Kalinauskienė Auklėtoja Auklėtoja 8 650 95325
           
Rima Ručinskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja   8 650 95325
rima.rucinskiene@pasaka.mir.lt
Roma Urmonienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8 650 95325
roma.urmoniene@pasaka.mir.lt
Rima
Žalimienė
Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8 650 95325
rima.zalimiene@pasaka.mir.lt
Jurgita Motiejaitienė  Auklėtoja  Auklėtoja 8 650 95325
jurgita.motiejaitiene@pasaka.mir.lt
Monika Petkauskienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8 650 95325
monika.petkauskiene@pasaka.mir.lt
Dovilė Ušinskienė Auklėtoja  Auklėtoja   8 650 95325
dovile.usinskiene@pasaka.mir.lt
               
Armida Baltutytė-Bražienė Neformaliojo ugdymo mokytoja  Muzikos mokytoja 8 650 95325
armida.baltutyte-braziene@pasaka.mir.lt
       
           
Inga
Šimkutė

Judesio korekcijos mokytoja, spec. pedagogė

 Kineziterapeutė, spec. pedagogė 8 650 95325
inga.simkute@pasaka.mir.lt
Rita
Gintilienė
Neformaliojo ugdymo mokytoja  Socialinė pedagogė 8 650 95325
rita.gintiliene@pasaka.mir.lt
Nijolė-Liucija Žilevičienė Logopedė Vyresnioji specialioji pedagogė 8 650 95325
nijole.zileviciene@pasaka.mir.lt
Mindaugas Bražas Priešmokyklinio ugdymo pedagogas   8 650 95325
Erika Steponaitienė Auklėtoja Auklėtoja 8 650 95325
Gražina Meiliūnienė Neformaliojo ugdymo mokytoja ir auklėtoja   8 650 95325