M. Montessori ugdymo sistema


Psichologai tvirtina, kad pirmieji penkeri vaiko gy­venimo metai yra labai reikšmingi jo psichikos vystymui­si, asmenybės pagrindų formavimui. Todėl labai svarbu, kokioje aplinkoje vaikas auga ir vystosi, ko ir kaip jis yra mokomas.
             Vienas iš būdų garantuoti visapusišką vaiko ugdymą yra M. Montessori metodas.
             M. Montessori sistemoje akcentuojami pojūčiais grin­džiami vaiko psichikos lavėjimo periodai. Todėl vaikams didaktinė medžiaga turi būti pateikiama orientuojantis į amžiaus tarpsnius, kada yra tinkamiausias laikas vienos ar kitos funkcijos atsiradimui ar plėtrai. Tai ryškiai pa­rodyta jos sukurtoje vaikų mokymo skaityti ir rašyti sis­temoje. Pagal ją leidžiama vaikui veikti laisvai ir sava­rankiškai. Vaikas neverčiamas imtis kokio nors griežtai nurodyto darbo, jis gali laisvai vaikščioti, veikti. Bet tai nereiškia, kad su priemonėmis gali veikti chaotiškai. Kiekviena mokymo priemonė turi savo tikslus ir panau­dojimo būdus.
             M. Montessori sistema pagrįsta vaikui keliamu būtinu reikalavimu „mokytis veikiant". Dirbdamas, veikdamas su įvairia medžiaga, vaikas ne tik su ja susipažįsta, įgyja darbo įgūdžių, bet per judesį, per ranką lavina savo protą, psichinius procesus, tuo paruošdamas dirvą tolesnei jų plėtros pakopai.
              M. Montesori sistemoje vertingi yra gyvenimo pratimai. Jie - vaikų pasirengimo tolesnei pažinimo veiklai pagrin­das. Pvz.: rankų plovimas dubenyje, skalbimas, daržovių bei vaisių pjaustymas, indų plovimas, grindų šlavimas yra rankos paruošimas rašymui. Be to, tie pratimai padeda pasirengti pažinimo veiklos studijoms.
             Mūsų įstaigos grupių veikose taip pat atsispindi kai kurie M. Montessori sistemos elementai pvz.: vaikai patys tvarkosi savo stalčius į juos ne tik gražiai susidėdami savo daiktus, bet ir išsivalydami, išsiplaudami. Nemažai kūrybinių darbelių atlieka naudodami gamtines medžiagas. Vaikai mokosi dalintis, išlaukti savo eilės norėdami daikto ar žaislo kuris grupėje yra tik vienas ir pan.. Vaikai yra skatinami patys ieškoti kelio iš susidariusios situacijos, kilus ginčui.

 

Paruošė auklėtojos J. Bekintytė ir L. Lesniauskienė