Pagiriamieji žodžiai pasakoms

        Žmogaus gyvenimas primena knygą. Vaikystė - gražiausias jos puslapis. O kokia vaikystė be pasakos?!
        Tūkstantmečiais žmonijos kurtas pasaulio pasakų lobynas neįkainojamas. Pasakos grožio ir išminties gelmės neišsemiamos. Tik mokėkime tuo turtu naudotis. Pasakos pasaulis žėri įvairiomis kerinčiomis spalvomis. Tik mokėkime jas matyti ir gėrėtis. O, svarbiausia, padėkime jas atrasti savo vaikams. Mažieji visada noriai ir patikliai leidžiasi kelionėn į pasakų pasaulį. Paimkite už rankos savo mažajį klausytoją ir kartu keliaukite į svečius pas Jos Didenybę Pasaką. Vaikas nejučiomis atvers savo širdį gėriui ir grožiui, mokysis pažinti pasaulį bei žmones, džiaugsis ir liūdės kartu su pasakų veikėjais.
        Pasakos - tai palanki dirva emocinio išgyvenimo jausmui atsirasti.
        Pasakos lavina vaikų kalbą, turtina žodyną, moko reikšti mintis.
        Pasakos ugdo vaiko vaizduotę, fantaziją, estetinius jausmus (Š. Pero "Pelenė", A. Tolstojaus "Buratino nuotykiai").
        Pasakos moko draugiškumo, gerumo (S. Maršako "Katės namai", ukrainiečių liaudies pasaka "Pirštinė").
        Pasakos ugdo supratimą nebūti godiems (vengrų liaudies pasaka "Du godūs meškiukai"), parodo, kokią žalą daro tingėjimas (anglų liaudies pasaka "Trys paršiukai"), ar melavimas ( E. Mieželaičio  "Zuikis puikis").
        Pasakos šildo ir jaudina, švarina ir taurina dvasią (K. K. Anderseno "Sniego karalienė", K. Čiukovskio "Daktaras Aiskauda").
       Pasakos vilioja ir linksmina, paguodžia ir parodo išeitį iš sunkios padėties, moko bendrai įveikti sunkumus (lietuvių liaudies pasakos "Sigutė", "Dvylika brolių juodvarniais lakstančių").
       Pasakos moko mylėti ir užjausti (Brolių Grimų "Snieguolė ir septyni nykštukai", lietuvių liaudies pasaka "Jonukas ir Grytutė").
       Pasakos parodo bendro darbo svarbą (rusų liaudies pasaka "Ropė").
       Pasakos įrodo, kaip svarbu laikytis saugaus elgesio taisyklių, klausyti vyresniųjų nurodymų (lietuvių liaudies pasakos "Vilkas ir ožiukai", "Katinėlis ir gaidelis").
       Kartu su vaiku atverkite duris į pasakų karalystę ir keliaukite jos labirintais. Kuriuo keliu bepasuksit, jo gale visada rasite laimingą pabaigą: tiesa nugalės melą, išmintis - jėgą, drąsa ir meilė - niekšybę. Kartu su vaiku patirkite dvasinį katarsį, širdimi pajuskite stebuklingą pasakos galią.

Auklėtoja Nijolė Gulbinienė