Projektai

LOPŠELIO - DARŽELIO "PASAKA"  PROJEKTAI:

Projektas "Vaikas ir saugus eismas"

Projekte dalyvauja "Vytauto" vairavimo mokyklos administracija, vadovybė, teorijos mokytojai, vairavimo instruktoriai, policijos atstovas, darželio administracija ir auklėtojos, žiniasklaidos atstovai.
Šio projekto tikslas - išmokyti vaikus suprasti ir su atsakomybe vykdyti kelių eismo taisykles. Didinti  vaikų tėvelių atsakomybę vairuojant. Projektui vadovauja auklėtoja Monika Petkauskienė.

Šiaulių lopšelis-darželis "Pasaka" 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėn. dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte

 "I MADE A CHRISTMAS CARD FOR YOU". eTwinning - Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato eLearning programos iniciatyva. eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos piliečiams, besimokantiems mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti švietimo projektuose su savo mokytojais bei jų kolegomis iš Europos.

Projekto "I MADE A CHRISTMAS CARD FOR YOU" tikslai:
1. Pagaminti kalėdinius atvirukus.
2. Užrašyti kalėdinį sveikinimą anglų ir lietuvių kalbomis.
3. Užmegzti kontaktą su kitomis mokyklomis, skatinti ugdytinių susidomėjimą apie Europos kultūrą ir tradicijas.
4. Sužinoti kaip kitomis Europos šalių kalbomis skamba "Linksmų Kalėdų".
5. Išsiuntinėti atvirukus į šiame projekte dalyvaujančias kitas Europos mokyklas.

 Iš viso šiame projekte  dalyvauja 35 mokyklos iš Graikijos, Rumunijos, Lietuvos, Suomijos, Turkijos, Ispanijos, Lenkijos, Kipro, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Slovakijos, Bulgarijos, Čekijos.

Projektas "Pakuočių atliekų surinkimas Šiaulių miesto švietimo ir mokymo įstaigose".

Projekto tikslas - skatinti bendruomenės narius rūšiuoti atliekas, sumažinti atliekų kiekius, patenkančius į sąvartynus. Projekte dalyvauja Šiaulių miesto švietimo ir mokymo įstaigos.

Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės finansuojamas projektas "Nori išsaugoti paukščius - taupyk energiją".

Šiame konkurse dalyvauja  "Ežiukų" ir "Nykštukų" grupė.
Konkurso trukmė 2013 m. rugsėjo mėn. - 2014 m. kovo mėn. 31 d.
Šio konkurso/akcijos tikslai: lavinti vaikų supratimą apie klimato kaitą, jos geografinius bei biologinius procesus, padarinius ir poveikį biologinei įvairovei; ugdyti vaikų mąstymą suvokiant ir analitiškai vertinant ne tik artimiausios aplinkos kaitą, bet skatinti juos pažvelgti į gamtos procesus globaliau; formuoti atsakingą, savitą požiūrį į aplinkosaugą, skatinti aktyviai reikšti savo nuomonę; skatinti kūrybiškumą, saviraišką; ugdyti nuoširdų, jautrų, dėmesingą aplinkai vaiką; supažindinti su įgyvendinamo projekto tikslus, viešinti projekto veiklas.

Comenius projektas kvalifikacijos tobulinimui LLP-COM-KT-2013-LT-00270

Projektas "Pasakos kelionė iš kartos į kartą"

Projekte dalyvauja lopšelio - darželio "Pasaka" trys žmonių kartos - vaikai, tėveliai, seneliai. 
Projekto tikslas - pasakų, kaip kultūros paveldo propagavimas.
Uždaviniai:

  • Siekti, jog seneliai ir tėvai praleistų kuo daugiau laiko su savo vaikais;
  • Skatinti sekti ir kurti pasakas savo atžaloms;
  • Parodyti vaikams pasakų gausą.

Tarptautinis projektas "Susipažink. Žaisk. Pasilik".

Projekte dalyvauja lopšelio - darželio "Pasaka" bendruomenė, ugdytiniai.
Šio projektos tikslas - sporto pagalba skatinti vaikų darželių auklėtinių ir bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokinių sąveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.


Aplinkos švietimo ir ugdymo projektas "Galvok kitaip"

Projekte dalyvauja lopšelio - darželio "Pasaka" 150 ugdytinių, 15 pedagogų, ugdytinių tėveliai, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai  (58 dalyviai), Lieporių mikrorajono bendruomenė, Šiaulių miesto viešosios bibliotekos Lieporių skyrius.
Projekto tikslas - neigiamos vartotojiškos kultūros įtakos vaikams mažinimas, formuojant ugdytinių socialiai atsakingo elgesio nuostatas. Projektas vykdytas 2 metus. Nuo 2013-05-31 baigtas vykdyti.

Projektas "Žaidžiame ir kuriame pasaką"

Projekte dalyvauja lopšelio - darželio "Pasaka" bendruomenė, ugdytiniai, Šiaulių miesto socialiniai partneriai.
Projekto tikslas - pasakos, kaip vientisos tautos tradicinės ir dvasinės kultūros, formuojant humaniškus žmonių tarpusavio santykius, suvokimo skatinimas, vaikų kūrybiškumo ugdymas. Baigtas vykdyti 2013-05-31.