2012 m. Kalendorinių švenčių, renginių planas

Renginys

Data

Dalyviai

Atsakingas

Miesto renginys
konkursas „Dainų dainelė“
II atrankinis turas

2012-01-09

Ugdytinių ansamblis

Armida Baltutytė - Bražienė

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

2012-01-13

Bendruomenė

Grupių auklėtojos

 

Sporto renginys „Žiemos pramogos“

2012-01-26

Bendruomenė

Inga Šimkutė
Justina Bekintytė

Atvirų durų diena „Rasos“ progimnazijoje

2012 m. sausis

Priešmokyklinė grupės bendruomenė

„Rasos“ progimnazijos pedagogai,
Irena Kringelienė

„Rasos“ progimnazijos šimtadienio šventė

2012-02-09

„Rasos“ progimnazijos,
L/d „Pasaka“ bendruomenės

Irena Kringelienė,
Rima Ručinskienė

Akcija „1000 gervelių“

2012-02-09

„Juventos“ progimnazijos,
L/d „Pasaka“ bendruomenės

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ineta Labanauskienė

 

Respublikinis vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalis „Dainuok, žiemužėle 2012

2012-02-11

„Ežiukų“ grupės ugdytiniai

Armida Baltutytė – Bražienė
Rima Ručinskienė

Popietė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Dainuoju Lietuvą“

2012-02-15

Bendruomenė

Danutė Rimkienė
Jurgita Motiejaitienė

 

Užgavėnių šventė „Šoksim, trypsim – žiemą išvarysim“

2012-02-21

Bendruomenė

Lina Lesniauskienė

Rima Žalimienė

Amatų savaitė:
1. Piešinių paroda
2. Kaziuko mugė

2012-03-02

Bendruomenė

Nijolė Gulbinienė
Nijolė Žilevičienė

Žemės dienos renginys “Žemelė bunda“

2012-03-16

Bendruomenė

Irena Kringelienė
Roma Urmonienė

Savaitė be patyčių
„Duok draugui ranką“
Dainavimo mokyklos
„Dagilėlis“ koncertas

2012-03-21

Bendruomenė

Dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ pedagogai,
Rima Ručinskienė

Atvirų durų diena būsimiems vaikų tėveliams
Metodinė – praktinė konferencija„Pasakų improvizavimas kaip kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“
Iškilmingas įstaigos simbolikos pristatymas

2012-03-27 - 2012-03-28
 
 

Bendruomenė
  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ineta Labanauskienė
Grupių auklėtojos
Įvaizdžio grupė

 

 

Edukacinis renginys miesto bendruomenei
  „Pasakėlė tavo delne“

2012-03-28
 


 

„Ežiukų“ grupės ugdytiniai


 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ineta Labanauskienė
Armida Baltutytė – Bražienė
Rima Ručinskienė

Velykų šventė „Margi margučiai ritas, jau pateka Velykų rytas“,
Velykinės puokštės paroda

2012-04-10

Bendruomenė

Neringa Dausynienė
Kristina Jančiūtė

 

Muzikinis rytmetys
„Žaidžiame muziką“

2012-04-18

Bendruomenė

Aušra Jankauskienė

Grupių šeimos šventės

 

2012-05-07 -  2012-05-11

Bendruomenė

Grupių auklėtojos

 

V-oji Giesmių šventė
„Giesmių pynė Marijai“

2012-05-11

„Ežiukų“ ir "Rudnosiukų"  grupių ugdytiniai

Armida Baltutytė – Bražienė
Rima Ručinskienė

Miesto renginiai „Vaikystės spindulėlis“

2012-05-21 –2012-05-31

Bendruomenė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ineta Labanauskienė
Armida Baltutytė – Bražienė

Mokslo metų užbaigimo šventė „Lik sveikas, darželi“

2012-05-24

Bendruomenė

Irena Kringelienė
Armida Baltutytė – Bražienė

Vaikų gynimo dienos renginys Piešinių parodėlė „Ką veikiu, kai tėveliai nemato“
Sporto šventė

2012-06-01

Bendruomenė

Stasė Mareckienė
Inga Šimkutė

 

Akcija "Apkabinkim mikrorajoną“

2012 m. rugsėjis

„Gegužių“ progimnazijos,
L/d „Pasaka“ bendruomenės

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ineta Labanauskienė
Armida Baltutytė – Bražienė

Rudenėlio šventė „Rudenėli, eikš pas mus“

2012-09-28

Bendruomenė

Rima Ručinskienė

Dainų festivalis

2012-10-04

„Gegužių“ progimnazijos,
L/d „Pasaka“ bendruomenės

„Gegužių“ progimnazijos pedagogai, Armida Baltutytė – Bražienė

Sveikatingumo savaitė:
„Vaistažolių galia"
Sporto šventė "Augu sveikas“
„Gaminu ir kitus vaišinu“

2012-10-08 – 2012-10-12

Bendruomenė

Grupių auklėtojos
Inga Šimkutė

 

 

Beždžioniukų diskoteka

2012-10-18

Bendruomenė

Armida Baltutytė – Bražienė
Kristina Jančiūtė

Žibinto šventė

2012-11-05

L/d „Pasaka“ ir „Logopedinio“ l/d bendruomenė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ineta Labanauskienė
Armida Baltutytė – Bražienė

Auklėtojų spektaklis vaikams „Pasakos skrynią pravėrus“

2012-11-08

Bendruomenė

Nijolė Gulbinienė
Rima Žalimienė

„Gegužių“ progimnazijos 40-ies metų gimtadienio šventė

2012-11-16

„Gegužių“ progimnazijos,
L/d „Pasaka“ bendruomenės

„Gegužių“ progimnazijos pedagogai, Armida Baltutytė – Bražienė

Adventinė vakaronė

2012-12-04

Bendruomenė

Armida Baltutytė – Bražienė
Rita Gintilienė

Kalėdiniai grupių koncertai

2012-12-17 – 2012-12-21

Bendruomenė

Grupių auklėtojos
Armida Baltutytė – Bražienė