Parama

    2012-2013 metais įstaiga didelį dėmesį skirs sanitarinių mazgų, aktų salės atnaujinimui, tinkamų higieninių sąlygų sudarymui, ugdomosios aplinkos kūrimui.
    Visi mūsų planuojami atlikti darbai būtų neįmanomi be lopšelio-darželio bendruomenės pritarimo ir paramos.
    Lopšelis-darželis "Pasaka" yra labai dėkingas savo bendruomenei už kasmet skiriamą paramą ir jaučiasi atsakingas už racionalų paramos lėšų panaudojimą.
    Mes tikimės, kad bendruomenė bus dosni ir šiais metais, paramos lėšos padės kurti šiuolaikinę ugdymo aplinką bei įgyvendinti įstaigos prioritetus.

Paremti įstaigą galite:

- skirdami paramai 2% nuo pajamų mokesčio (GPM). (Prašymo formą rasite pas grupės auklėtoją , taip pat galite užpildyti prašymo formą FR-0512 ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai adresu Vilniaus g. 267, Šiauliai arba per VMI interneto svetainę: www.vmi.lt).
-pervesdami pinigines lėšas į įstaigos paramos sąskaitas:

Gavėjas: Šiaulių lopšelis-darželis "Pasaka"
Gavėjo kodas: 290527520
Atsiskaitomoji sąskaita: LT10 7300 0100 7732 3911 (AB "Swedbank") arba LT59 7180 0000 0013 0949 (Šiaulių bankas).

Su pagarba,

Lopšelio-darželio "Pasaka" administracija